Archiwum Polityki

Zadumą i zadymą

Czy za miesiąc Warszawa stanie w ogniu? Na Europejskie Forum Ekonomiczne zjadą się do nas z całego świata przeciwnicy globalizacji, obrońcy biednych i uciśnionych. Przyłączy się do nich krajowy barwny zaciąg buntowników.

Wprawdzie do szczytu pozostał niemal miesiąc, jednak już dziś między kontestatorami korporacyjnego kapitalizmu a organizatorami forum ekonomicznego trwa cicha wojna. Władze miasta przestrzegają przed ogromną uliczną bitwą: antyglobaliści to zadymiarze, którzy kamieniami i ogniem doprowadzą miasto do ruiny i sprawią, że Warszawa podzieli los Seattle (tam w 1999 r. po raz pierwszy zerwano obrady Światowej Organizacji Handlu), Pragi i Genui. Gdyby nie zadymy – replikują nawet ci, którzy mają do ulicznych walk krytyczny stosunek – nikt by o nas nie słyszał i nas nie zauważył – dodają.

Polityka 13.2004 (2445) z dnia 27.03.2004; Kraj; s. 24