Archiwum Polityki

Nagroda im. Barbary Łopieńskiej

Podczas promocji książki Barbary N. Łopieńskiej pt. „Łapa w łapę i inne reportaże” ogłoszona została inicjatywa przyznawania corocznej nagrody im. B. Łopieńskiej za najlepszy wywiad. Fundatorami nagrody będą redakcje, z którymi Basia Łopieńska była związana: „Polityki”, „Res Publiki Nowej”, „Twojego Stylu”, „Vivy!”, „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”. W pracach kapituły udział weźmie również redakcja miesięcznika „Press”.

Warunki konkursu zostaną przedstawione w drugiej połowie roku.

Polityka 17.2004 (2449) z dnia 24.04.2004; Do i od Redakcji; s. 18
Reklama