Archiwum Polityki

Ani antysemityzmu, ani fobii

Artykuł Joanny Cieśli [„Nie dlatego, że Żyd”, POLITYKA 14] bardzo ostro krytykuje wydawców publikujących książki zawierające treści „drastyczne i jednoznacznie ksenofobiczne” mające charakter „nacjonalistyczny i antysemicki”. Jako jednego z takich wydawców wymieniono Inicjatywę Wydawniczą Ad Astra, a zdjęcie jej szefa Jacka Krzystka umieszczono jako ilustrację omawianego artykułu. Na zdjęciu tym p. Krzystek trzyma trzy wydawane przez siebie książki. Jedną z nich (zresztą najlepiej widoczną) jest „Duch dziejów Polski” autorstwa mojego dziadka Antoniego Chołoniewskiego.

Uważam, że ta napisana blisko sto lat temu książka zupełnie nie zasługuje na tak ostrą i jednoznacznie negatywną krytykę, jaka zawarta jest w artykule. Aby się o tym przekonać, należałoby ją przeczytać. Namawiam do tego, bo jest to książka po prostu interesująca – także dla współczesnego Polaka, a także dobrze napisana i udokumentowana. Nie sposób tam znaleźć ani antysemityzmu, ani obsesji, ani fobii. (...)

Dr Jacek Chołoniewski

Warszawa

Polityka 19.2004 (2451) z dnia 08.05.2004; Listy; s. 97
Reklama