Archiwum Polityki

Tusi Naussbaum

W interesującym artykule Adama Krzemińskiego [„Mój brat potwór”, POLITYKA 14, dot. niemieckich rozliczeń – red.] pada sformułowanie: „Znane zdjęcie z warszawskiego getta. Chłopiec w kaszkiecie z podniesionymi rękoma, obok uzbrojony mężczyzna. Ten chłopiec ponoć przeżył”. Otóż opierając się na informacjach, jakie znalazłem w niemieckich podręcznikach do historii, chłopiec na zdjęciu nazywa się Tusi Naussbaum. Wraz z rodziną został wywieziony do obozu w Bergen-Belsen, gdzie udało mu się przeżyć wojnę. Po jej zakończeniu wyjechał do USA. Podjął studia medyczne i prowadził praktykę lekarską w pobliżu Nowego Jorku.

Prof. dr hab. Adam Suchoński,

Uniwersytet Opolski

Polityka 19.2004 (2451) z dnia 08.05.2004; Listy; s. 98
Reklama