Archiwum Polityki

1 firma –1 książka

W Polsce stale ubywa bibliotek, a tym, które przetrwały, brakuje książek. Możemy im pomóc! Fundacja ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego inicjuje Książkowy Maraton Fundatorów 1 firma – 1 książka. Udział w akcji wzbogacania księgozbiorów bibliotecznych jest bardzo prosty. Na stronie internetowej www.calapolskaczytadzieciom. pl w oknie „Książkowy Maraton Fundatorów” znajduje się lista zubożałych bibliotek i tytuły potrzebnych im książek. Informacje można też uzyskać telefonicznie pod bezpłatnym numerem 0 800 507 607.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Do i od Redakcji; s. 19