Archiwum Polityki

Dobry eksport, słaba statystyka

Cieszymy się z rosnącego eksportu (tylko w pierwszych dwóch miesiącach roku uzyskaliśmy 33,5 mld zł), ale gdy jego wyniki przeliczyć na głowę mieszkańca, to nadal są bardzo słabe. Statystyczny Polak „sprzedaje” za granicę towarów i usług za 1,4 tys. dol., podczas gdy średnia w krajach UE w 2003 r. wynosiła 6,3 tys. dol.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Gospodarka; s. 42
Reklama