Archiwum Polityki

Tajemnica białych mumii

Archeolodzy w swych poszukiwaniach prawdy o przeszłości wykorzystują analizę DNA ukrytego w historycznych szczątkach. Grupa uczonych z Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii udała się do Kazachstanu, by poddać genetycznej analizie zęby znalezione w grobach pochodzących z okresu 3300–1500 lat temu. Kazachstan jest najlepszym miejscem dla badaczy wielkich migracji ludności, gdyż tam krzyżowały się wędrujące w różnych kierunkach masy. Badania DNA wykazały, że pierwotni mieszkańcy Azji Środkowej byli Europejczykami o typie antropologicznym podobnym do śródziemnomorskiego. Napływ ludności z Azji Wschodniej rozpoczął się 2700 lat temu.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Nauka; s. 84
Reklama