Archiwum Polityki

Małe korzyści władzy

Wysocy urzędnicy państwowi i samorządowi po objęciu stanowiska powinni wypełnić druk zgłoszenia do Rejestru Korzyści i potem, w terminie do 30 dni, ujawniać w nim rozmaite profity otrzymywane w trakcie pełnienia funkcji (własne i współmałżonka).

W rejestrze nie brak interesujących wpisów. Wojciech Olejniczak, minister rolnictwa, przyjął i wpisał „4 garnitury od znajomego właściciela zakładów odzieżowych wartości ok. 3000 zł”. Wyjątkowo szczerą deklarację złożyła Małgorzata Okońska-Zaremba, podsekretarz stanu w resorcie gospodarki: „Podczas 15-dniowego urlopu zagranicznego otrzymano bilet lotniczy na liniach wewnętrznych o wartości 560 USD od tych linii oraz na zaproszenie Gubernatora Stanowego i ARIAU dwa dwudniowe pakiety pobytowe w hotelach”.

Polityka 22.2004 (2454) z dnia 29.05.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 15