Archiwum Polityki

Mała za mało, duża – za dużo

Debata w redakcji Polityki: jaka ustawa o mediach

Poprzez sejmową komisję śledczą wciąż poznajemy nowe szczegóły pracy nad ustawą o radiofonii i telewizji. Ale są to trochę odgłosy z zaświatów, bo samej ustawy już nie ma. Ostatecznie trafiła do kosza. Na jej miejsce ma powstać nowa. Minister kultury skierował właśnie do konsultacji międzyresortowych projekt tzw. małej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, ograniczający się do dostosowania naszego prawa do obowiązującego w Unii. Mała nowelizacja nie rozwiązuje jednak kilku kluczowych problemów, a więc przede wszystkim reguł wyścigu po reklamy, czyli po pieniądze, w którym biorą dziś udział media publiczne na równi z komercyjnymi, co jest stałym zarzewiem sporu i stawia pod znakiem zapytania samo pojęcie mediów publicznych.

Polityka 40.2003 (2421) z dnia 04.10.2003; Komentarze; s. 17