Archiwum Polityki

Podbijanie świata głową

Już po raz trzeci jury naszego konkursu „Zostańcie z nami!” przyznało stypendia młodym naukowcom. 25 osób otrzyma po 25 tys. zł, a 15 stanie się właścicielami nowoczesnych komputerów. Dzięki hojności partnerów akcji zainwestowaliśmy w rozwój talentów ponad 600 tys. zł. Jesteśmy przekonani, że to trafiona inwestycja.

Gdy startowaliśmy w 2001 r., docierały do nas głosy sceptyczne: że rozbudzamy apetyty, których nie jesteśmy w stanie zaspokoić, że wyręczamy państwo, które powinno finansować naukę na godziwym poziomie. Rzeczywiście, apetyty na stypendia POLITYKI są duże (w tym roku otrzymaliśmy prawie 500 aplikacji), ale nie uprawiamy rozdawnictwa – proponujemy młodym badaczom przystąpienie do ostrej rywalizacji. Nie staramy się też wyręczyć państwa w finansowaniu nauki – raczej wytykamy niedostatki polityki naukowej. Wiemy, że ludzie za nią odpowiedzialni śledzą konkurs i – jak słychać – daje im on do myślenia. Usiłujemy też odwrócić nieco uwagę opinii publicznej od bohaterów, których tłumy zapełniają współczesne media, a których jedynymi atutami bywają tupet i długie nogi bądź muskulatura, w stronę osób naprawdę godnych podziwu i choćby odrobiny sławy.

W pierwszym konkursie przyznaliśmy 16 stypendiów, w drugim 22, a w trzecim już 25. Nadesłane aplikacje ocenia jury złożone z wybitnych przedstawicieli nauki, a w końcowej fazie – również fundatorów (patrz ramka). Udało nam się zgromadzić grono profesorów, którzy wprawdzie zdecydowanie rekomendują kandydatów ze swoich dziedzin, ale w pełni akceptują ideę porozumienia ponad podziałami na humanistykę, technikę i nauki przyrodnicze. Stypendia przyznajemy jednorazowo w pełnej kwocie, a zainteresowani dysponują nimi wedle potrzeb. Jedni laureaci przeznaczają je na wydatki domowe lub spłatę długów, inni wzbogacają swój warsztat naukowy.

Zwycięzcy tegorocznego konkursu to z socjologiczno-statystycznego punktu widzenia bardzo interesująca grupa. Średnia wieku – 30 lat, dwoje najmłodszych to 25-latki z imponującym dorobkiem, dwie „najstarsze” osoby mają 35 i 36 lat. Prawie połowa laureatów legitymuje się stopniem doktora, jedna trzecia ma już gotowe rozprawy, obronią je w najbliższym czasie.

Polityka 40.2003 (2421) z dnia 04.10.2003; Społeczeństwo; s. 74
Reklama