Archiwum Polityki

Poemat daczowy

Z zainteresowaniem przeczytałam artykuł Piotra Pytlakowskiego („Dacza polska”, POLITYKA 33) siedząc na zapleczu mojej daczy w Wylatkowie. Nasunął mi się taki oto komentarz:

Ani mnie ziębi, ani grzeje
Że świat się zmienił, świat szaleje,
Że w mym pojęciu dziwni ludzie
Kręcą się wokół mnie i w trudzie
Codziennym pchają świat do przodu.
Inaczej było, gdym za młodu
Zmagała z życiem się, by wreszcie
Miejsce swe znaleźć w jakimś mieście
I tam coś dla współbraci tworzyć.

Polityka 43.2003 (2424) z dnia 25.10.2003; Do i od redakcji; s. 18