Archiwum Polityki

Polscy anglikanie o biskupie geju

Wyświęcenie Gene’a Robinsona, czynnego homoseksualisty, na biskupa Kościoła anglikańskiego w USA sprawiło, że w Europie, zwłaszcza wśród wyznań protestanckich, znów toczy się dyskusja nad problemem homoseksualizmu w wymiarze religijnym. W Polsce też działa Kościół anglikański. Czy i u nas godność biskupią mógłby objąć człowiek o innej orientacji seksualnej? – Myślę, że nie byłoby to możliwe – mówi Stewart Robertson, proboszcz Kościoła anglikańskiego w Polsce.

Polityka 46.2003 (2427) z dnia 15.11.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 12
Reklama