Archiwum Polityki

Trochę mniej chrzczą

Nieco poprawiła się jakość paliwa na stacjach benzynowych – jeszcze latem w co trzeciej skontrolowanej stacji benzyna i olej napędowy nie spełniały norm, teraz złą jakość mają „tylko” w co piątej. Do ograniczania dolewek fałszujących paliwo nieco zniechęca nieuczciwych sprzedawców większe niż do tej pory ryzyko wizyty Inspekcji Handlowej.

Polityka 46.2003 (2427) z dnia 15.11.2003; Gospodarka; s. 40
Reklama