Archiwum Polityki

Bunt w Poznaniu

++

Ekspresjonizm w sztuce dość jednoznacznie kojarzy się z Niemcami. To tam się narodził, rozwinął i osiągnął najwyższe loty. Ale i Polska ma niemały, choć nieco zapomniany wkład w jego rozwój. A to za sprawą działającej w Poznaniu w latach 1917–1925 grupy artystycznej Bunt, skupionej wokół elitarnego czasopisma „Zdrój”. I była to przed wojną jedyna na terenie Polski tak wyrazista formacja lansująca sztukę ekspresjonizmu. Geograficzna bliskość Berlina nie jest tu przypadkowa.

Polityka 46.2003 (2427) z dnia 15.11.2003; Kultura; s. 60
Reklama