Archiwum Polityki

Opinie

Danuta Waniek
przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, o SLD:
„– Czy Leszek Miller ma w SLD nadal wysokie poparcie?
– Nie wiem. Zadaje mi pani pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, bo już dwa lata w SLD nie jestem i trzymam się od władz partii z daleka.
I tak już zostanie?
– Do takiego Sojuszu, jaki jest dzisiaj, Sojuszu bez wewnętrznego systemu wartości – nie wrócę.

Polityka 46.2003 (2427) z dnia 15.11.2003; Opinie; s. 104
Reklama