Archiwum Polityki

O co te wojny

W kapitalizmie – pisze Peter Englund – rywalizujące podmioty mogą kwitnąć i wzrastać jednocześnie. Nie było to możliwe w systemie feudalnym, bo ziemia – główny twórca dochodu – nie mogła się rozrastać, lecz tylko zmieniać właściciela, a takich zmian dokonywano głównie z bronią w ręku. Dlatego tak wiele wojen i tak długi ich przebieg były w efekcie nieuniknioną konsekwencją systemu feudalnego”. Gdybyśmy przyjęli to niezwykle daleko idące uproszczenie, powstawałoby naturalnie pytanie, dlaczego w kapitalizmie nadal prowadzi się wojny.

Polityka 46.2003 (2427) z dnia 15.11.2003; Stomma; s. 106
Reklama