Archiwum Polityki

Handel Polski z Rosją w 2002 r.

Handel Polski z Rosją w 2002 r. sięgnął 6 mld dol. W roku przyszłym może być gorzej. Rosjanie, jako jedyni spośród krajów WNP, kwestionują automatyczne objęcie nowych członków Unii wspólną polityką handlową. Chcą osobnej nowej umowy, okresu przejściowego i domagają się rekompensat za rzekome pogorszenie warunków współpracy. Jak źle pójdzie, między Rosją a Polską będzie wojna celna.

Polityka 49.2003 (2430) z dnia 06.12.2003; Gospodarka; s. 42
Reklama