Archiwum Polityki

Instytut Książki

W Ministerstwie Kultury zlikwidowano departament książki. Jego dotychczasowe zadania przejmą inne departamenty oraz powołany przez ministra kultury (na bazie krakowskiego oddziału Instytutu Adama Mickiewicza) Instytut Książki. Ma on propagować czytelnictwo książki w kraju i promować literaturę polską za granicą. Instytut finansowany będzie głównie z budżetu resortu, a dodatkowe środki będzie starał się zdobyć z funduszy dostosowawczych UE oraz od zagranicznych fundacji działających w Polsce i sponsorów.

Polityka 3.2004 (2435) z dnia 17.01.2004; Ludzie i wydarzenia; s. 14