Archiwum Polityki

Zamrożony Morcinek

Położony tuż przy czeskiej granicy Morcinek to największy niewypał górniczych inwestycji PRL, który kosztował - na obecne pieniądze - około 800 mln zł! Kopalnia, której budowę rozpoczęto w 1978 r., pod koniec października br. przestała wydobywać węgiel. Teraz przez najbliższy rok będzie zamrażana na lepsze czasy. Wątpliwe jednak, żeby kiedykolwiek one nadeszły.

Miejscowe złoże można porównać do ustawionej pionowo szachownicy - czarne pola to węgiel. Natura poukładała te pola, jak chciała. Jeżeli w innych kopalniach węglowe ściany mają po kilkaset metrów długości, to tutaj są wielokrotnie krótsze. Górnicy mówią, że więcej czasu zajmuje przezbrajanie ścian niż fedrowanie węgla. Tysiąc metrów pod ziemią (to jedna z najgłębszych kopalń) skupiły się wszystkie górnicze plagi: wysoka temperatura, woda, metan i zagrożenie tąpnięciami. W takich złożach znajduje się 12,5 mln ton węgla koksowego, do którego jest dostęp, i około 90 mln ton w niższych pokładach, mających, zdaniem fachowców, jeszcze bardziej skomplikowaną tektonikę.

Polityka 46.1998 (2167) z dnia 14.11.1998; Gospodarka; s. 62