Archiwum Polityki

Na biegunach

NULL

Wyniki wyborów samorządowych w Polsce - przeczytałem w komentarzu jednego z naszych poważanych politologów - "wskazują, że rodzima scena polityczna normalnieje. Coraz wyraźniej kształtują się dwa wielkie bloki: SLD na lewo i AWS na prawo; zbliżamy się więc do sytuacji podobnej jak w Niemczech, Francji, Anglii, czy Hiszpanii"... Brzmi to pięknie, ale w niczym niestety nie odpowiada prawdzie. Nawet bowiem na parlamentarnych szczytach podziały polityczne we wszystkich wymienionych krajach służyć mają wzbogacaniu wachlarza stanowisk, a nie ich bezpłodnej polaryzacji.

Polityka 46.1998 (2167) z dnia 14.11.1998; Stomma; s. 106