Archiwum Polityki

Polskie Noble 2004

Już po raz trzynasty Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała swoje nagrody, zwane powszechnie Polskimi Noblami. Jest to najpoważniejsze w naszym kraju wyróżnienie, które otrzymują autorzy wybitnych odkryć i osiągnięć naukowych dokonanych w minionych czterech latach. Tegorocznymi laureatami zostali:

W dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis

z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za badania będące próbą teorii i interpretacji procesów transformacji współczesnej Polski i świata, przedstawione w książkach „Postkomunizm” (2001) oraz „Władza globalizacji” (2003).

Polityka 45.2004 (2477) z dnia 06.11.2004; Nauka; s. 82