Archiwum Polityki

BIPem w vipa

W demokratycznym państwie społeczeństwo ma prawo wiedzieć, co robi władza wszystkich szczebli, na co wydaje pieniądze. Niestety, w Polsce państwo wciąż broni się przed tego rodzaju wścibstwem obywateli. Na szczęście dostali oni do ręki potężny oręż. Obywatele, do broni!

Przez lata dostęp do informacji regulowany był arbitralnymi decyzjami partyjnych i państwowych urzędników, a na straży przed wyciekami niepożądanych informacji stał jeszcze aparat cenzury. Jedynym właścicielem wiedzy o państwie była władza.

Cenzurę zlikwidowano w 1989 r., natomiast ustawę o dostępie do informacji publicznej przyjęto dopiero we wrześniu 2001 r. Z różnymi efektami jest wdrażana już trzeci rok. Przewiduje ona m.in. utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej, za którego stronę główną (www.

Polityka 38.2004 (2470) z dnia 18.09.2004; Kraj; s. 36
Reklama