Archiwum Polityki

Komisja nie pomoże

Polacy nie wierzą w moc komisji śledczej, która zbadać ma m.in. okoliczności zatrzymania przez UOP byłego prezesa Orlenu oraz zawierane przez firmę kontrakty.

Według CBOS, zaledwie co piąty z badanych (19 proc.) sądzi, że komisja doprowadzi do ustalenia prawdy. Całkowicie pewnych ustalenia prawdy jest przy tym tylko 1 proc. Aż 60 proc. uważa, że komisja sobie nie poradzi, przy czym aż połowa tej grupy wyraża swój pogląd w sposób zdecydowany. Prawie wszyscy badani orientują się, że zarządzaniu spółką mogły towarzyszyć nieprawidłowości i że zaczęto je wyjaśniać.

Polityka 38.2004 (2470) z dnia 18.09.2004; Społeczeństwo; s. 86
Reklama