Archiwum Polityki

Nie zbierałem haków

Zawarte w publikacji „Grupa trzymająca haki” [POLITYKA 32] informacje na temat teczki o kryptonimie „Kotwica” nie są prawdziwe. (....) Nie jest prawdą, abym kiedykolwiek zajmował się „zbieraniem haków” na inne osoby lub bym uczestniczył w spotkaniach grupy osób zajmującej się takim procederem. (...)

Nie jest prawdą, abym w jakimkolwiek stopniu ponosił odpowiedzialność za nieprawidłowości zaistniałe w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Polityka 38.2004 (2470) z dnia 18.09.2004; Listy; s. 105
Reklama