Archiwum Polityki

Praca terapeutyczna

W imieniu Zarządu i Rady Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej chciałbym pogratulować Joannie Podgórskiej, a także Kolegium Redakcyjnemu „Polityki” artykułu „Układ nerwowy” [POLITYKA 33], będącego studium systemowego uwikłania środowiska psychoterapeutycznego w Polsce.

Ogromna społeczna waga podjętego przez autorkę problemu wynika z tego, że psychoterapia jest praktyką publicznego zaufania i tym samym dużej odpowiedzialności i ujawnianie nieprawidłowości, a przede wszystkim ich przyczyn, służy dobru społecznemu.

Polityka 38.2004 (2470) z dnia 18.09.2004; Listy; s. 105
Reklama