Archiwum Polityki

Opinie

Jerzy Szmajdziński
minister obrony narodowej, o kandydowaniu na funkcję prezydenta RP:
„– ...prezydent Aleksander Kwaśniewski wymienił Pana w gronie ewentualnych kandydatów lewicy na prezydenta. Rozmawiał z Panem na ten temat?
– Nie, nie, nie... Ja się tym nie zajmuję. To mnie kompletnie nie interesuje.
A nie chciałby Pan być prezydentem? Nie ma Pan takich ambicji?
Mam bardzo dużo zajęć jako minister obrony narodowej i te zajęcia jako ministra pochłaniają mnie bez reszty.

Polityka 38.2004 (2470) z dnia 18.09.2004; Opinie; s. 112
Reklama