Archiwum Polityki

Do zobaczenia w Jerozolimie

Napisał dwie książki, które zmieniły bieg historii Żydów i Bliskiego Wschodu. Przedstawił wizję utworzenia państwa żydowskiego – utopijną, jak się wielu wydawało. Początkowo myślał nie o Palestynie, a o Ugandzie.

Miał literackie skłonności do fantazjowania, więc nieco ubarwiał swój rodowód, wywodząc go od szlachty żydowskiej w średniowiecznej Hiszpanii. W rzeczywistości przodkowie Herzla byli Żydami aszkenazyjskimi – wschodnioeuropejskimi, co pod koniec XIX w. brzmiało dużo mniej dumnie i romantycznie. Przywędrowali ze Śląska i Moraw pod Belgrad, a ojciec Teodora osiadł w Budapeszcie. Tam za panowania cesarza Franciszka Józefa przyszedł na świat w 1860 r.

Polityka 37.2004 (2469) z dnia 11.09.2004; Historia; s. 64
Reklama