Archiwum Polityki

Migracje bez niechęci

W artykule „Jak pić kwas pruski” [POLITYKA 25] Marek Ostrowski udziela wyczerpujących odpowiedzi na wątpliwości i pytania nurtujące wielu Polaków zainteresowanych skutkami roszczeń „wypędzonych” Niemców.

Jednak pewne stwierdzenie budzi moje wątpliwości. Autor pisze, że na tereny poniemieckie „w ogóle mało kto z Polaków chciał na początku jechać”.

Jednak Wielka Historia Polski podaje: „Wiosną 1945 r. rozpoczął się samorzutny napływ ludności polskiej na ziemie poniemieckie.

Polityka 36.2004 (2468) z dnia 04.09.2004; Listy; s. 41