Archiwum Polityki

Ogień, Kura i Salomon

Wielkie święto czeka na początku września miłośników muzyki klasycyzmu w wykonaniach tzw. świadomych historycznie (na instrumentach z epoki, ze znajomością badań muzykologicznych). Jeden z najlepszych w tej specjalności zespołów, amsterdamska Orkiestra XVIII Wieku, założona w 1981 r. i prowadzona do dziś przez wybitnego flecistę i dyrygenta Fransa Brüggena, wystąpi w Filharmonii Narodowej z minifestiwalem poświęconym twórczości Haydna.

Polityka 36.2004 (2468) z dnia 04.09.2004; Kultura; s. 53