Archiwum Polityki

Dobra i zła wola

Piotr Adamczewski opisując [„Trzy narodowe przykrości”, POLITYKA 31] przypadek użycia sformułowania „polski obóz koncentracyjny w Treblince” przez kanadyjską telewizję CTV stawia tezę, że w języku angielskim użycie sformułowania „Polish concentration camp” mogło być również zwykłym niedbalstwem redaktorskim. Tę tezę wieńczy pytanie, czy polscy dyplomaci sprawdzili kontekst całego materiału telewizyjnego? Odpowiadam – sprawdzili. Otóż w sytuacji, gdy mamy do czynienia z głęboką niewiedzą i dominacją stereotypów – tak niestety jest wciąż w wielu mediach zachodnich – ze szczególnym pietyzmem trzeba zwracać uwagę na tego typu „niedbalstwo”. W przypadku CTV dodatkowym czynnikiem potwierdzającym, że jest to ewidentna kwestia ignorancji i złej woli redakcji, jest fakt, że już wcześniej miała miejsce akcja protestacyjna Polonii i polskich dyplomatów w odniesieniu do użytego przez stację sformułowania „Polish ghetto for Jews” – przy opisaniu historii warszawskiego getta. (...)

Bogusław M. Majewski

rzecznik prasowy MSZ

Polityka 35.2004 (2467) z dnia 28.08.2004; Listy; s. 95
Reklama