Archiwum Polityki

Nie po łacinie

Biskup tarnowski Wiktor Skworc, zaniepokojony rozwojem w diecezji tarnowskiej Bractwa św. Piusa X, czyli tzw. lefebrystów, zapowiedział, że poruszy tę kwestię w Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz w rozmowie z papieżem podczas odbywanej właśnie w Watykanie wizyty ad limina apostolorum (biskupi odbywają ją co pięć lat). W diecezji tarnowskiej jest jedna kaplica lefebrystów i mówi się, że wkrótce ma powstać kolejna w Tarnowie.

Polityka 50.2005 (2534) z dnia 17.12.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 15
Reklama