Archiwum Polityki

Więcej przejadamy

Polacy na żywność i napoje bezalkoholowe wydają 19,4 proc. domowych budżetów. Średnia unijna to według Eurostatu tylko 13 proc. Więcej od nas przejadają Litwini (28 proc.), Łotysze (24 proc.) i Słowacy (21 proc.). W społeczeństwach najbogatszych żywność stanowi w budżecie mniej widoczną pozycję. W Wielkiej Brytanii, Irlandii i Luksemburgu nie wydaje się na ten cel nawet 10 proc. posiadanych pieniędzy. Polaków dużo też kosztuje (jedną czwartą domowego budżetu) utrzymanie mieszkania (m.in. woda, prąd, gaz). Średnia w UE wynosi tu 20 proc. zarobków. Więcej od nas na ten cel wydają Szwedzi (29 proc.) i Duńczycy (28 proc.). Najmniej – Portugalczycy (11 proc.).

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Gospodarka; s. 46
Reklama