Archiwum Polityki

Życie salonowe

P. Tadeusz

Tytułowe „P” ma kilka znaczeń. Po pierwsze, Pan Tadeusz Winkowski, filozof, w PRL drukarz prasy podziemnej, obecnie, to już po drugie, właściciel i Prezes firmy poligraficznej Winkowski, zaliczającej się do grupy najnowocześniejszych drukarni w Europie.

Po trzecie – Przedsiębiorca Roku 2005 „Entrepreneur of the Year” w renomowanym konkursie Ernst&Young. Oto fragment uzasadnienia nagrody: „Za konsekwentne oraz skuteczne budowanie zaufania do swojej firmy, dążenie do najwyższej, trudniej do skopiowania jakości i konsekwentne realizowanie marzenia, aby firma stała się drukarzem Europy”.

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Do i od Redakcji; s. 108