Archiwum Polityki

Życie salonowe

P. Tadeusz

Tytułowe „P” ma kilka znaczeń. Po pierwsze, Pan Tadeusz Winkowski, filozof, w PRL drukarz prasy podziemnej, obecnie, to już po drugie, właściciel i Prezes firmy poligraficznej Winkowski, zaliczającej się do grupy najnowocześniejszych drukarni w Europie.

Po trzecie – Przedsiębiorca Roku 2005 „Entrepreneur of the Year” w renomowanym konkursie Ernst&Young. Oto fragment uzasadnienia nagrody: „Za konsekwentne oraz skuteczne budowanie zaufania do swojej firmy, dążenie do najwyższej, trudniej do skopiowania jakości i konsekwentne realizowanie marzenia, aby firma stała się drukarzem Europy”.

Po czwarte – od 10 lat Partner „Polityki” . Gdy 10 lat temu przechodziliśmy na kolor, zmieniliśmy drukarnię – trafiliśmy do Piły (jeszcze jedno „P”), gdzie raczkowała drukarnia należąca wówczas do firmy wydawniczej Prószyński i S-ka, której Winkowski był współzałożycielem i współwłaścicielem (obaj przyjaciele rozstali się w interesach w 1998 r. – Prószyński został przy wydawnictwie, Winkowski stał się wyłącznie drukarzem). Byliśmy pierwszym dużym klientem drukarni i zostaliśmy do dzisiaj jej strategicznym partnerem, chociaż obecnie drukuje także dla Agory, Axel Springer Polska, Polskapresse, Gruner+Jahr, National Geografic, Egmontu, Le Figaro, ma cztery biura zagraniczne itd.

Temu dziesięcioleciu wspólnoty losów był poświęcony kolejny Salon „Polityki” w Pile, którego Winkowski jest od początku Patronem, obok koncernu papierniczego Stora Enso. Ponieważ w przeddzień otrzymał tytuł przedsiębiorcy roku, siłą rzeczy stał się dla tłumnie zgromadzonej publiczności bohaterem wieczoru.

Polityka 49.2005 (2533) z dnia 10.12.2005; Do i od redakcji; s. 108
Reklama