Archiwum Polityki

Kieres nadal p.o.

Prof. Leon Kieres nadal pełni obowiązki szefa IPN, mimo że jego kadencja dobiegła końca pięć miesięcy temu. Jego następcę musi powołać Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata wybranego w otwartym konkursie. W Sejmie kandydat musi zdobyć poparcie 3/5 posłów, w Senacie wystarczy większość bezwzględna. Kolegium IPN jako kandydata na prezesa wyłoniło Janusza Kurtykę, dyrektora krakowskiego oddziału IPN. Wniosek o powołanie wpłynął już do Sejmu, może być jednak problem z uzyskaniem niezbędnego poparcia (3/5 głosów).

Polityka 47.2005 (2531) z dnia 26.11.2005; Ludzie i wydarzenia; s. 15