Archiwum Polityki

Opinie

Lech Wałęsa
były prezydent, o swojej teczce:
„– Czy ujawni Pan materiały ze swojej teczki?
Wrzucę je do kosza.
Pan żartuje.
– Ja wiem, co tam jest. Po prostu wrzucę je do kosza.
– Jak wobec tego formalnie uwolni się Pan od pomówień płynących ze strony przeciwników, zwłaszcza tych spod znaku Radia Maryja?
– Wysyłając orzeczenie sądu lustracyjnego.
Czy jest Pan zwolennikiem dostępu do teczek?

Polityka 47.2005 (2531) z dnia 26.11.2005; Opinie; s. 101