Archiwum Polityki

Stopnie dla wyższych uczelni

Skutecznym biczem na niefrasobliwych założycieli szkół wyższych stała się Państwowa Komisja Akredytacyjna. Przed rokiem, mocą ustawy, powierzono jej pieczę nad jakością kształcenia. Przypomnijmy: liczba szkół wyższych w Polsce wzrosła do 380. Pod szyldami uczelni rozpanoszyła się chałtura edukacyjna, z zyskiem dyskontująca popyt na wykształcenie.

PKA działa dwutorowo: ocenia możliwości powstawania nowych uczelni (lub kierunków studiów i form kształcenia) oraz bada to, co dzieje się w uczelniach już istniejących.

Polityka 5.2003 (2386) z dnia 01.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 13
Reklama