Archiwum Polityki

Warszawa przed Trybunałem

Trybunał Konstytucyjny wyda wkrótce wyrok w sprawie ustawy o ustroju Warszawy. Wniosek o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją złożyły byłe gminy warszawskie z tzw. wianuszka, którym nie spodobała się utrata statusu gminy i przekształcenie ich w dzielnice. Wnioskodawcy argumentują, że wspólnotom lokalnym odebrano prawo do samorządu nie organizując w tej sprawie referendum.

Rozstrzygnięcie Trybunału może wnieść sporo zamieszania. Jeśli TK uzna, że ustawa jest zgodna z konstytucją, to – jak twierdzą prawnicy – będzie to niekorzystne dla polskiego systemu samorządowego.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 13