Archiwum Polityki

W wieku 93 lat zmarł Henryk Jabłoński

Wieloletni przewodniczący Rady Państwa PRL, w tamtych latach odpowiednik głowy państwa. Profesor historii, uczestnik kampanii wrześniowej, walk pod Narwikiem i ruchu oporu we Francji. W 1945 r. powrócił do kraju. Był przewodniczącym ZG Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego i działaczem PPS (wiceprzewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego tej partii przed jej połączeniem z PPR w PZPR). Długoletni członek KC PZPR, w latach 80. członek Biura Politycznego. Poseł do Krajowej Rady Narodowej, Sejmu Ustawodawczego i przez 9 kadencji poseł na Sejm.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14