Archiwum Polityki

Było ich trzech

W połowie stycznia w resorcie finansów stanowiska podsekretarzy stanu objęły trzy nowe osoby: Robert Kwaśniak, Piotr Sawicki i Jarosław Stopa. Wszyscy byli awansowanymi na wyższe stanowiska urzędnikami tego resortu. Z notą o tych nominacjach chcieliśmy zamieścić ich wspólne zdjęcie. Niestety nie zdążyliśmy. 30 stycznia zmarł wiceminister Jarosław S. Stopa. Miał 44 lata. Był specjalistą od spraw międzynarodowej integracji gospodarczej.

Szefem Służby Celnej (w randze podsekretarza stanu) został Robert Kwaśniak (36 l.). Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, a następnie aplikację sędziowską i radcowską. Ma także uprawnienia doradcy podatkowego. Od początku pracy zawodowej związał się z administracją celną i MF, gdzie kolejno awansował od stanowiska stażysty do dyrektora departamentu ceł. Był m.in. szefem zespołu koordynacyjnego przygotowującego kodeks celny.

Wiceminister Piotr Sawicki (51 l., ekonomista) w resorcie finansów będzie odpowiadać za sprawy gospodarcze oraz gwarancje i poręczenia. Pracował w Instytucie Badań Jądrowych, w firmach prywatnych, a od 1993 r. jest w MF. Pracował w departamencie długu publicznego. Organizował departament gwarancji i poręczeń, a od 1999 r. był jego dyrektorem.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama