Archiwum Polityki

Było ich trzech

W połowie stycznia w resorcie finansów stanowiska podsekretarzy stanu objęły trzy nowe osoby: Robert Kwaśniak, Piotr Sawicki i Jarosław Stopa. Wszyscy byli awansowanymi na wyższe stanowiska urzędnikami tego resortu. Z notą o tych nominacjach chcieliśmy zamieścić ich wspólne zdjęcie. Niestety nie zdążyliśmy. 30 stycznia zmarł wiceminister Jarosław S. Stopa. Miał 44 lata. Był specjalistą od spraw międzynarodowej integracji gospodarczej.

Szefem Służby Celnej (w randze podsekretarza stanu) został Robert Kwaśniak (36 l.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14