Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Krystyna Gurbiel (44 l.) została odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i powołana na równorzędne stanowisko w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji UW przez osiem lat była dokumentalistką w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. W maju 1990 r. została doradcą ministra w Urzędzie Rady Ministrów, a w 1991 r. zastępcą dyrektora generalnego Funduszu Współpracy.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14