Archiwum Polityki

Kadry • Nominacje • Denominacje

Krystyna Gurbiel (44 l.) została odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i powołana na równorzędne stanowisko w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Po ukończeniu Wydziału Prawa i Administracji UW przez osiem lat była dokumentalistką w Zakładzie Krajów Pozaeuropejskich PAN. W maju 1990 r. została doradcą ministra w Urzędzie Rady Ministrów, a w 1991 r. zastępcą dyrektora generalnego Funduszu Współpracy. W l. 1996–2000 prezes Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a następnie prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W resorcie ministra Jerzego Hausnera zajmie się przygotowaniem systemu służącego wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych.

Ponadto

• Premier odwołał Ewę Freyberg ze stanowiska podsekretarza stanu w resorcie gospodarki, pracy i polityki społecznej.

Stanisław Pacuk złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Kredyt Banku. Kierował nim ponad 12 lat.

Tadeusz Iwiński (poseł SLD, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera), szef delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, został wiceprzewodniczącym tego Zgromadzenia.

• Poseł Maciej Libicki (PiS) został wiceprzewodniczącym Grupy Europejskich Demokratów w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

• Sędzia Maja Rymar została prezesem krakowskiego sądu okręgowego.

Arkadiusz Rybicki (wiceminister kultury w rządzie Jerzego Buzka) został dyrektorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Grzegorz Polak, dziennikarz, publicysta i redaktor naczelny serii „Jan Paweł II.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Ludzie i wydarzenia; s. 14
Reklama