Archiwum Polityki

Młodzi nie chcą na Bagdad

W sprawie irackiej polskie władze wyszły przed szereg. Popierając amerykańskie plany ataku na Irak, spotkały się z kontrą. Po raz pierwszy od lat polskie społeczeństwo w tak dobitny sposób wyraża dezaprobatę dla polityki zagranicznej państwa. Młodzi są jeszcze bardziej radykalni niż dorośli.

W badaniu CBOS 51 proc. Polaków sprzeciwia się wojnie z Irakiem w każdych okolicznościach, nawet gdyby udowodniono, że jest tam broń masowego rażenia. Blisko dwie trzecie obywateli, według sondażu OBOP, nie chce czynnego udziału Polski w ewentualnej wojnie z Irakiem, a tylko jedna czwarta akceptuje wysłanie żołnierzy w rejon konfliktu. Ale raczej na tyły. Jeśli już kogoś wysyłać, to może lekarzy – pokazują ostatnie sondaże. Na to zgodziłoby się 60 proc.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Temat tygodnia; s. 20