Archiwum Polityki

I ty będziesz spadkodawcą

Raport „Polityki” [Igor T. Miecik, „Wojny domowe testamentowe”, POLITYKA 3] pokazał patologię prawa, zagrażającą spadkobiercom każdego Polaka. (...) Posłowie i senatorowie, prawnicy – cywiliści, teoretycy i praktycy stwórzcie nowe prawo na miarę XXI wieku, oparte na zdrowym rozsądku i najlepszych sprawdzonych rozwiązaniach spotykanych w świecie. Nie bójcie się nowoczesnych technik, np. wykorzystania zapisu audiowizualnego, stosowanego w USA od ponad 20 lat! Czy to sprawiedliwe, by starsza osoba, której choroba uniemożliwia użycie długopisu, była pozbawiona prawa do przekazania swego testamentu, bo nie jest w stanie własnoręcznie go napisać? Wystarczyłoby, że notariusz wyposażony w kamerę wideo mógł taki testament spisać i siedząc obok odczytać spadkodawcy jego treść, prosząc o przytaknięcie przy każdym zapisie i podpisanie dokumentu „na wizji”, choćby trzema krzyżykami. Koszt sfałszowania takiej dokumentacji byłby prohibicyjnie wysoki! Obecne prawo nie radzi sobie z opisanymi metodami fałszowania testamentów „na figuranta” czy zmuszania pensjonariuszy „domów niespokojnej starości” do zapisania mieszkania gangsterom prowadzącym ten biznes. Rutynowa rejestracja odczytania testamentu do kamery bardzo to utrudnia. Nawet w obecnym stanie prawnym zapis audiowizualny swej ostatniej woli i przesłania do potomnych ma niezwykłą wartość emocjonalną i moc sprawczą.

Andrzej Marian Bogusz,

Warszawa

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Listy; s. 30
Reklama