Archiwum Polityki

Pogwarka pana Marka

          ***

Wydział śledczy,
Pion śledczy,
Śledcza komisyja...
Czytam o tym i myślę, gdy oczy otworzę,
Że pasji tropicielskiej rzeczywistość sprzyja.
Śledczych u nas dostatek, lecz z dostatkiem gorzej.

RMG

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Fusy plusy i minusy; s. 94
Reklama