Archiwum Polityki

Cytaty

ENA, Państwową Szkołę Administracji, utworzył w 1945 r. Charles de Gaulle. Przyświecała mu wielka wizja, iż zgromadzi oto pod jednym dachem najlepszych i najbystrzejszych, wykształci ich na przywódców i że ruszą stąd w świat w wiernej służbie Francji i jej wielkości. ENA stała się instytucją. 6 z 14 premierów V Republiki okazało się absolwentami ENA. Jest nim obecny prezydent Jacques Chirac i premier Lionel Jospin oraz 9 z 27 ministrów tworzących jego gabinet, a także kilku prezesów największych firm.

Polityka 17.2001 (2295) z dnia 28.04.2001; Cytaty; s. 14