Archiwum Polityki

„Przepraszamy za usterki”

Joanna Podgórska pisze, że „Winnetou”, film przygodowy dla młodzieży (POLITYKA 36), powstał w1961 r. Film ten został jednak nakręcony w 1963 r., a w Polsce mieliśmy okazję oglądać go dopiero w 1966 r. (...) Film powstał w koprodukcji zachodnioniemiecko-jugosłowiańskiej. Na naszych ekranach wyświetlano go z polskim dubbingiem, a głosu Winnetou użyczył nieżyjący już aktor Andrzej Antkowiak. Tak więc, wbrew temu, co pisze autorka, ówczesny widz nie mógł usłyszeć z ekranu okrzyku „Hande hoch”.

Polityka 41.2001 (2319) z dnia 13.10.2001; Listy; s. 69