Archiwum Polityki

„Dwa ciosy”

(...) Do spotkania żołnierzy okupantów radzieckich i niemieckich nie mogło dojść 17 września – jak informuje podpis pod zdjęciem (POLITYKA 37) w żadnym miejscu na terytorium II RP. Ich wojska dzieliło wtedy nie mniej niż 200 kilometrów. Pierwszym i jedynym większym miastem zajętym w pierwszym dniu inwazji Armii Czerwonej był Tarnopol oddalony około 50 km od granicy państwowej. Na tym samym kierunku działania wojska radzieckie podeszły do granic Lwowa, oddalonego od Tarnopola o 130 km dopiero po czterech dniach.

Polityka 41.2001 (2319) z dnia 13.10.2001; Listy; s. 87