Archiwum Polityki

„Dyplom z akcentem”

Jestem studentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Viadrina i nie mogę przejść obojętnie wobec artykułu opisującego moją uczelnię (POLITYKA 35). (...) W książce „10 lat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina” wydanej przez prof. Knefelkampa, swoje wspomnienia dotyczące Viadriny zamieścił m.in. brandenburski premier Manfred Stolpe, który łączy zawarcie 17 czerwca 1991 r. Umowy o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską i Niemcami oraz utworzenie 15 lipca tego samego roku Uniwersytetu Viadrina.

Polityka 41.2001 (2319) z dnia 13.10.2001; Listy; s. 87