Archiwum Polityki

Opinie

Jerzy Buzek
premier RP:

„–... Powtarzam jeszcze raz: w kraju nie było żadnej katastrofy, ale ponieważ trwały kłótnie w rządzie, były stałe napięcia, łatwo było nas krytykować i łatwo było wykorzystać tę atmosferę do pokazania, że w kraju jest chaos, że nie dzieje się nic dobrego, że upada służba zdrowia, rozsypał się system edukacji i że nie będzie rent i emerytur. Z całą bezwzględnością tego rodzaju propagandę stosował Sojusz Lewicy Demokratycznej i jego lider Leszek Miller.

Polityka 41.2001 (2319) z dnia 13.10.2001; Opinie; s. 96