Archiwum Polityki

„Liczenie wiedźm”

W nawiązaniu do artykułu Janusza Tazbira (POLITYKA 37) chciałabym przytoczyć w całości wzmiankę o procesie czarownic z Doruchowa cytowaną w tym artykule za książką Bohdana Baranowskiego o procesach czarownic. Chodzi tu o zapis w księdze grodzkiej ostrzeszowskiej (przechowywanej obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie) nr 15, k. 458–459. W księdze tej na cytowanych kartach znajduje się zeznanie złożone 10 czerwca 1783 r.

Polityka 40.2001 (2318) z dnia 06.10.2001; Listy; s. 35
Reklama