Archiwum Polityki

„Dynamika małej grupy”

(...) Dziwnie odebrałem informację (POLITYKA 35), że aktywistów Obywatelskich Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych pozwoliły wyselekcjonować zajęcia przeprowadzane przez prof. Adama Bielę na KUL. Ani ja, ani nikt z szerokiego grona naszego stowarzyszenia nie był bowiem tam szkolony. Przyznam jednak, że takowe szkolenie bezwzględnie popieram i będę zabiegał, by edukować lokalne środowisko, taki bowiem jest zapis w statutach stowarzyszeń uwłaszczeniowych.

Zaznaczyć pragnę, że prof.

Polityka 40.2001 (2318) z dnia 06.10.2001; Listy; s. 35
Reklama